English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Het verantwoordingorgaan heeft binnen het pensioenfonds twee taken, ze adviseert het bestuur over in de wet genoemde onderwerpen en het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het Verantwoordingorgaan (VO) wordt gekozen in twee kiesgroepen, namelijk de actieve deelnemers en de gepensioneerden die elk hun eigen vertegenwoordigers kiezen. De zittingsperiode is drie jaar.

Het VO vergadert 4x per jaar tezamen met het pensioenfondsbestuur.
Het VO bestaat op 1 januari 2020 uit:

Actieven:
  • Chris Woltering (secretaris)
  • Meindert Jacobs (plv. secretaris)
  • Bart Hut
  • Eric Veeren
Gepensioneerden:
  • Peter Koster (voorzitter), e-mailadres: 22peteresther@gmail.com
  • Gerard Mulder (lid), e-mailadress: gh.mulder@casema.nl
  • Jan van der Lans (lid), e-mailadress: janvanderlans53@gmail.com

Jaarlijks maakt het Verantwoordingsorgaan een verslag van haar werkzaamheden en dat verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Onder Documenten vindt u het reglement Verantwoordingsorgaan. Dit reglement is in werking getreden op 1 december 2019.
Tevens toegevoegd het functieprofiel van een Lid van het Verantwoordingsorgaan.
Uitleg Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan