English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

AIP

De Aanvullend Individuele Pensioenregeling (AIP)
De A.I.P. regeling maakte het mogelijk voor actieve deelnemers aan de basis pensioenregeling van het pensioenfonds om aanvullend voor extra pensioen te sparen.
Vanaf 2005 is het niet meer mogelijk om te sparen in de AIP-regeling zodat dit een gesloten regeling is geworden.
Met het gespaarde kapitaal, inclusief het bijgeschreven rendement, koop de deelnemer op de pensioendatum een pensioen aan.

Pensioen
Het kapitaal wordt op 65-jarige leeftijd aangewend voor de inkoop van een levenslang pensioen eventueel aangevuld met een levenslang partnerpensioen. Aanwending kan uitsluitend bij de (her)verzekeraar van het fonds, zijnde Aegon Levensverzekering N.V., plaatsvinden.

Met de invoering van de Wet verbeterde premieregeling op 1 september 2016 voldoet de A.I.P. regeling niet meer aan de wettelijk eisen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangegeven dat de A.I.P. regeling zo spoedig mogelijk opgeheven moet worden dan wel moet voldoen aan de huidige wet-en regelgeving. Het bestuur heeft alternatieven onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat een interne waardeoverdracht de beste oplossing is. Een voorstel hiertoe wordt op dit moment uitgewerkt en zal door DNB en de fiscus moeten worden beoordeeld. Ook zal er een overleg gaan plaatsvinden met Aegon die belast is met de uitvoering van dit proces.