English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Organogram

In het bijgevoegde schema is de actuele organisatie weergegeven van de uitvoering van de pensioentoezegging door SPFN. Organogram

Overzicht uitbestede werkzaamheden:

WerkzaamhedenInstantieControle in PensioenfondsControle MechanismeExterne ControleRapportage
Herverzekering Overlijdensrisico/Invaliditeit AEGON Levensverzekering NV
Bestuursbureau Herverzekeringsovereenkomst Milliman Actuarissen Staten Jaarverslag
Pensioen administratie Incl Jaarrekening en uitbetaling Pensioenen AEGON Pension Fund Services Bestuursbureau,Dagelijks Bestuur SLA Milliman Actuarissen,KPMG Accountants Jaar Rapportage
Vermogens-beheer incl Beleggings Administratie AEGON Investment Management Dagelijks Bestuur,Beleggings-commissie Belegginsgsmandaat,SLA _ Maand-verslagen,Kwartaal- verslagen
ALM Studie ORTEC Dagelijks Bestuur,Beleggingscommissie Opdracht beschrijving DNB(indien herstelplan) Studie rapporten
Actuarieel Advies Milliman Actuarissen Dagelijks Bestuur,Commissie Opdracht beschrijving DNB(indien advies n.a.v. toezicht eisen) Studie rapporten
Juridisch Advies Loyens & Loeff Bestuursbureau Opdracht beschrijving DNB Analyse rapport
Organisatorisch Advies Sprekels & Verschuren Bestuur Opdracht beschrijving DNB( Verslag
Advies Contract Triple A Commissie P&C Opdracht beschrijving DNB( Verslag