English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Uitzichtpensioen

Het ouderdomspensioen dat kan worden opgebouwd tot de pensionering wordt berekend over het inkomen voor pensioenberekening voor het lopende jaar

Het bestaat uit twee delen:
  1. Het reeds opgebouwde ouderdomspensioen
  2. Het pensioen dat nog kan worden opgebouwd indien u tot pensioendatum in dienst blijft.
Het wordt berekend uitgaande van de veronderstelling dat uw salaris tot de pensioendatum niet meer wordt aangepast.
Dit Fluor pensioen dient u nu nog te verhogen met uw in prive afgesloten lijfrente-uitkeringen, de niet over-gedragen premievrije pensioenen en de AOW-uitkering.

Natuurlijk zal uw salaris nog veranderen en daarom heeft u hiermee niet meer (maar ook niet minder) dan een zo goed mogelijke inschatting van uw koopkracht op uw pensioengerechtigde leeftijd op basis van het tegenwoordige salaris en van de tegenwoordige prijzen.

Let op:
Het uitzichtpensioen betreft de pensioenen waar u aanspraak op heeft voor aftrek van de aan uw ex-partner(s) toekomende pensioenen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de UPO-modellen 2020 officeel vastgesteld. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden de concepten voor deze modellen en een handleiding voor het UPO 2020 al begin april 2019.