English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Privacy Verklaring SPFN

Het Fluor Pensioenfonds voert voor de bij haar aangesloten Fluor ondernemingen de pensioenregeling(en) uit. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij gegevens van (gewezen) deelnemers en hun (gewezen) nabestaanden. Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens vinden wij heel belangrijk. Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij hebben een privacyreglement. Daarin leggen wij u onder meer uit welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee omgaan. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens. U kunt natuurlijk het volledige privacyreglement inzien.