English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Werken in deeltijd

Als de werkgever en de deelnemer aan de pensioenregeling het met elkaar eens zijn geworden dat er parttime kan worden gewerkt dan "volgt" het pensioenfonds op afstand.

Voor het fonds is slechts één moment in het jaar van belang voor de berekening van de aanspraken van pensioen t.w. de situatie op 1 januari van het nieuwe jaar m.b.t. het vaste salaris per maand en het aantal werkuren per week dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.Wijzigingen in het salaris en het aantal werkuren in de loop van het jaar hebben dus geen invloed op de opbouw van pensioen voor datzelfde jaar.

Bij zorgverlof en ouderschapsverlof wordt bijna altijd een periode in deeltijd gewerkt. In deze situaties gaat de opbouw van pensioen (en de premiebetaling) door alsof er sprake is van een volledige werkweek van 40 uur.

In het geval een overeengekomen periode van tijdelijk parttime werken door omstandigheden kennelijk is overgegaan in een situatie van parttime werken voor onbepaald tijd dan wordt de pensioenopbouw met terugwerkende kracht omgezet in parttime voor onbepaalde duur op basis van een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

Voor deelnemers aan de pensioenregeling die 60 jaar en ouder zijn bestaat er de mogelijk om deel te nemen aan de 40 dagen regeling (40 dagen per jaar onbetaald verlof, dit i.p.v. de maximaal 10 dagen die deelnemers jonger dan 60 jaar hebben) Informatie kunt u opvragen bij de afdeling Personeelszaken.

Indien men op leeftjd 57,5 of op leeftijd 60 parttime wil gaan werken kan dit invloed hebben op de pensioenopbouw. De mogelijke vormen van parttime werken en de voorwaarden hiervoor alsmede de invloed die dit heeft op de pensioenopbouw staan beschreven in Office Procedure 6.19.

Eventuele informatie kunt u opvragen bij de heer J. Vledder, administrateur van het fonds, telefoonnummer 023-5432653