English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Uitruil

Bij pensionering of vervroegde pensionering kan de aanspraak op levenslang nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen.
Ook kan de aanspraak op een levenslang ouderdomspensioen omgezet worden in een hoger nabestaandenpensioen.
De uitruilpercentages zijn vastgesteld.
Een ongehuwde zal vanzelfsprekend altijd voor uitruil kiezen, maar ook als de partner van een gehuwde een eigen inkomen heeft kan uitruil interessant zijn. Zowel voor de deelnemer als de partner.

Voor vragen omtrent alle uitruilopties en de percentages die bij uitruil gelden kunt u contact opnemen met de administrateur van het Fonds op extension 2653 of met Aegon Pensioenen afdeling Consumenten Service, telefoonnummer 070-3444 999.

Vanaf 2017 zal het nabestaandenpensioen weer volledig worden gekapitaliseerd. Dit betekent dat naast de opbouw van ouderdomspensioen er ook 70 % nabestaandenpensioen zal worden opgebouwd.
Onder actueel vind u een mededeling waarin wordt kenbaar gemaakt hoe de wijziging in het nabestaandenpensioen vanaf 2017 wordt gerealiseerd.