English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Pensioen wat is dat

Onder pensioen wordt verstaan het inkomen na het arbeidsleven waarvoor bijgedragen en/of geïnvesteerd wordt tijdens het arbeidsleven. Voor een uitleg van de Fluor Pensioenregeling wordt verwezen naar de korte uitleg onder het hoofd Pensioenregeling.

Het betreft dus niet alleen de pensioenregeling van SPFN maar ook uw AOW uitkering, uw premievrije pensioenaanspraken uit vroegere dienstverbanden, de door uzelf afgesloten lijfrente-of koopsompolissen en de aanspraken afkomstig uit de voormalige AIP regeling , de APP-regeling en de optionele Netto Pensioenregeling.

In het verleden was het bijna in alle gevallen aantrekkelijk om, als de koopkracht het toeliet, lijfrentepolissen af te sluiten om daarmee belastingheffing naar de toekomst te verschuiven. Bij pensionering moest dan natuurlijk wel belasting worden betaald maar dan veelal tegen een lager tarief loonheffing.
De belastingheffing op het inkomen is inmiddels ingrijpend gewijzigd. Om voor aftrek van lijfrente in aanmerking te komen moet vanaf januari 2001 bij de aangifte van uw inkomen worden aangetoond dat er daadwerkelijk van een pensioentekort sprake is.
Het is een tamelijk ingewikkelde berekening (de factor A-berekening) die bovendien ook nog eens van jaar tot jaar opnieuw moet worden berekend.
De administrateur van het fonds kan op verzoek voor u een fiscale jaarruimte-en/of reserveringsruimte berekenen.