English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Naar een nieuwe baan

Als de arbeidsovereenkomst met Fluor wordt beëindigd wordt het pensioenfonds daar automatisch door de afdeling Personeelszaken over geinformeerd.

In principe ontvangt u uiterlijk binnen zes weken nadat u uit dienst bent gegaan van Aegon een opgave van de door u opgebouwde pensioenaanspraken met een begeleidend schrijven waarin wordt toegelicht wat de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever moet doen om de procedure voor waardeoverdracht in gang te zetten.
Met het invullen en indienen van formulieren en verzoeken om informatie die u van uw nieuwe werkgever of nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt wacht u dus totdat u de hierboven genoemde informatie van het fonds heeft ontvangen.

Bovendien is er in de meeste gevallen ook nog een proefperiode van twee maanden waar u doorheen moet.

Bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever geeft u desgevraagd natuurlijk wel te kennen dat u in aanmerking wil komen voor waardeoverdracht en dat u de benodigde gegevens binnen zes maanden zal aanleveren.
Uw nieuwe pensioenuitvoerder voert de uitgaande waardeoverdracht uit. Aegon zal, nadat de gehele waardeoverdracht procedure is doorlopen, de contante waarde van uw pensioenaanspraken overboeken naar de nieuwe pensioenuitvoerder.