English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Eerder met pensioen

Eerder stoppen met werken betekent dat u minder lang premies gaat betalen en dat u langer een beroep zal moeten doen op de pensioenregeling doordat de periode waarop pensioen moet worden uitgekeerd aanmerkelijk toeneemt.

Dit vertaalt zich in een lager pensioen over de gehele looptijd. Dit effect wordt veroorzaakt door de actuariële korting die wordt toegepast. Het voor u beschikbare kapitaal moet bij vroegpensioen gedurende een langere looptijd aan u worden uitbetaald. De korting bedraagt ongeveer 7% per jaar voor elk jaar dat u eerder dan 67 jaar met pensioen gaat. (Zie voor vervroeging van de pensioenleeftijd ook artikel 27 van het pensioenreglement) De vervroegingstarieven staan vermeld op in de bijlagen van het pensioenreglement. (zie Bijlage Percentages en bedragen , achter in het pensioenreglement)

In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
In 2022 is de AOW-leeftijd 66 + 7 maanden
In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
In 2024 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en wordt vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting.

Fluor BV en haar gelieerde ondernemingen heeft een personeelsbeleid dat er op is gericht dat de medewerkers in principe blijven werken tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Als een medewerker bij het bereiken van het 62ste jaar of later evenwel te kennen geeft dat hij één dag minder wil gaan werken per week dan zal daar door de werkgever in principe zo veel mogelijk, afhankelijk van de functie, aan worden meegewerkt.

De arbeidsovereenkomst wordt dan omgezet van 40 uur naar 32 uur waarbij zowel de deelnemer als de werkgever de normale pensioenpremie blijft betalen. De opbouw van het pensioen gaat dus op dezelfde voet door als voorheen .

Meer dan een dag vanaf 62 jaar met pensioen is in principe wel mogelijk maar Fluor stimuleert dat niet door haar pensioenbijdrage niet proportioneel te verhogen om toch een volledige pensioenopbouw te kunnen realiseren. De deelnemer heeft wel de mogelijkheid om de premie, die anders door de werkgever betaald zou worden, zelf te betalen om alsnog de volledige pensioenopbouw te realiseren.