English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Betaling in buitenland

Na pensionering zijn er in principe geen problemen te verwachten om uw pensioen naar een buitenlandse bank over te maken. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten waarbij is overeengekomen dat als in het betreffende land belasting verschuldigd over uw pensioen, de Nederlandse belastingheffing achterwege kan blijven. Hierbij dient u wel een vrijstelling loonheffing aan te vragen bij de belastingdienst buitenland in Heerlen (tel: 055-5385385)

De uitkeringen van de pensioenbedragen wordt uitgevoerd door Aegon Levensverzekering N.V. Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, de acceptgiro en de incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft als doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

Essentieel voor de totstandkoming van SEPA is het gebruik van een internationaal rekeningnummer, het IBAN (Internation Bank Account Number). Er is om dit moment een online voorlichting over het gebruik en de omzetting van bankrekeningen naar IBAN. Aegon kan de pensioenuitkeringen overmaken naar alle landen en gaat daarbij op korte termijn ook gebruik maken van het IBAN nummer.

De afkoopgrens kleine pensioenen in 2019 bedraagt Euro 484.09.

De pensioenuitvoerder mag het (klein) ouderdomspensioen afkopen, als een deelnemer zijn of haar deelneming aan de pensioenregeling beëindigde. De pensioenuitvoerder mag deze afkoop 2 jaar na het einde van de deelneming of op de eerder gelegen (reguliere) pensioeningangsdatum uitvoeren. Tenzij de gewezen deelnemer daartegen bezwaar maakt.

Afkoop van ouderdomspensioen in het kader van emigratie is niet mogelijk.

Waardeoverdracht van Nederlandse pensioenen naar het buitenland is in principe mogelijk. Afhankelijk van het land waar u naar toe gaat worden er door de overheid minder of juist meer eisen gesteld waaraan een pensioenuitvoerder in het betreffende land moet voldoen om als ontvangende instantie van de waardeoverdracht te kunnen optreden. Let u op dat er vaak kosten gekoppeld zijn aan een overdracht van pensioenen naar het buitenland. Deze kunnen aanzienlijk zijn.

In theorie is waardeoverdracht naar andere EU-landen mogelijk maar in de praktijk is het veelal nog een eindeloos lang durende procedure. In de komende jaren zal het wellicht eenvoudiger worden om binnen de EU-landen waardeoverdracht van pensioenen te realiseren.

Verzoeken tot overdracht en afkoop kunnen door het fonds pas worden afgewikkeld nadat zij van de belastingdienst, afdeling buitenland, een daartoe strekkende verklaring heeft ontvangen.