English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Welkom

Welkom op de Intranet website van de Stichting Pensioenfonds

De ontwikkelingen op het gebied van pensioenen hebben elkaar in hoog tempo opgevolgd.

Het pensioenakkoord, de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd naar 67, en de wijziging van het Financieel Toetsingskader zijn zaken die alle pensioenfondsbesturen aangaan.

Het Fluor pensioenfonds heeft de wijzigingen op de website weergeven zoals de wetsvoorstellen ook daadwerkelijk zijn aangenomen.

Communicatie en informatie zijn één van de hoofditems uit de Pensioenwet. Van belang is dat u goed wordt geïnformeerd over uw individuele pensioensituatie en over pensioenen in het algemeen.

Deze website gaat in op de pensioenregeling van Fluor en op individuele aspecten waarmee een ieder te maken kan krijgen zoals:
  • eerder stoppen met werken
  • reparatie van een pensioentekort
  • uitruil van nabestaande pensioen in een hoger ouderdomspensioen of viceversa
  • echtscheiding
  • arbeidsongeschiktheid
  • overlijden
  • verhoging pensioenleeftijd naar 67 en daarna gekoppeld aan de levensverwachting
Ook zal het Verantwoordings Orgaan (VO) onder uw aandacht worden gebracht.

Tevens zijn de jaarverslagen van het Fonds op de website geplaatst alsmede het pensioenreglement en overige relevante documenten.
U kunt actuele pensioeninformatie vanuit de media vinden onder de tab "Actueel".

Ook staat onder het hoofdstuk Actueel een "link" vermeld naar Mijnaegon.nl , de pensioenwebsite van Aegon. Mijnaegon.nl verstrekt up-to-date pensioeninformatie en onder MijnAegon.nl vind u uw persoonlijke pensioensituatie.
Deze kunt u ook opvragen op de overheidssite ""mijnpensioenoverzicht.nl"" Voor de overheidssite heeft u uw DigiD nodig, voor mijnaegon.nl heeft u van Aegon een gebruikerscode en wachtwoord ontvangen.

Tenslotte heeft Aegon een pensioen-app. ontwikkeld onder de naam Mijnaegon.nl, waarin u op uw Smart Phone op ieder moment uw pensioensituatie kan opvragen.
Als u eventuele suggesties voor verbetering heeft of vragen die voor meerdere deelnemers aan de pensioenregeling interessant kunnen zijn laat Jaap Vledder dat dan weten zodat we de site verder kunnen optimaliseren.